Croeso i Glwb Iotio Brenhinol Cymru

Wedi ei leoli oddi fewn i dref gaerog, ganol oesol Caernarfon, Porth yr Aur yw’r safle clwb iotio hynaf yn y byd. Mae ei leoliad unigryw yn cynnig golygfeydd syfrdanol dros Afon Menai a’r hen dref. Mae ei gysylltiad â’r môr a hwylio a’r diwylliant a’r dreftadaeth sydd wedi deillio yn eu sgil mor fyw a pherthnasol heddiw ag y buont erioed.

Dros y canrifoedd ffurfiwyd tapestri lliwgar ei hanes gan lu o ddigwyddiadau o wrthryfel cynnar y Cymry i ysblander a phasiantri’r Regatas Fictoraidd ac adnewyddiad presennol y lleoliad a’r adeilad.

Ers y cychwyn mae’r sylfaenwyr a’r aelodau wedi cyfrannu at ei lwyddiant ac wedi cyflawni gorchestion morwrol personol y gallwn i gyd ymfalchïo ynddynt.

Heddiw mae Clwb Iotio Brenhinol Cymru yn sefydliad bywiog gyda rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau hwylio a rhwyfo a chyfarfodydd cymdeithasol. Ymunwch â ni i fwynhau’r croeso a dysgu rhagor am hanes cyfareddol y fangre hudol yma a’r bobl sydd wedi ei hanrhydeddu gyda’u presenoldeb.

Webcams - cliciwch yma

Map Traffig Morol